Eco-schools

logo-eco-schoolsEco-Schools is een internationaal keurmerk voor duurzame scholen. In zeven stappen wordt samen met de coach in twee jaar tijd toegewerkt naar een groene vlag: het certificaat Eco-School. Het Educatiepunt is de regionale coach in Zutphen en coachte de Vrijeschool Zutphen.

Uitgangspunten:
1. Duurzaam DNA: De droom van Eco-schools is om duurzaam denken en doen te verankeren in het DNA van leerlingen, docenten en de school als geheel. Het programma Eco-Schools helpt die droom realiseren.
2. Student-led change: Leerlingen staan centraal in de veranderingen die de school ondergaat. Zij onderzoeken hun leer- en leefomgeving en werken aan concrete acties om deze (steeds verder) te verduurzamen.
3. Integraal: Eco-Schools helpen om afzonderlijke projecten onder één vlag te brengen en bevorderen daarmee een integrale aanpak van duurzaamheid op school (‘whole-school approach’). Eco-Schools streeft ernaar dat de aandacht voor duurzaamheid is ingebed in het onderwijs, de organisatie en de omgeving van de school. Meer informatie vindt u op de website: https://eco-schools.nl/.
Wil u ook Eco-School worden? Neem dan contact op met Wendy Dienske: 06 2622 2478.