Creatuur maakt van kennis over insecten kunst!

In samenwerking met Vlindertuin de Kas, Marlous Kleijberg en Karolien Blankers werd Creatuur ontwikkeld. Dit paste mooi in het project rondom de Tichelbeekse Waard dat EPZ in samenwerking met de gemeente Zutphen aanbood aan e.c. Theo Thijssen.

De kleuters van e.c. Theo Thijssen zijn helemaal opgegaan in het onderzoeken en zelf verbeelden van insecten. Ze hebben ‘gestruind langs de IJssel’ met Jouck van de Kleine Kaardebol, les gehad van een echte bioloog bij Vlindertuin de Kas en alles wat ze ontdekt hebben, is verwerkt in hun eigen beeld van een insect.
Op 8 en 9 september (Open Monumentendag) werden de beelden tentoongesteld in stoomwasserij De IJsselstroom met daarbij verhalen van de kleuters n.a.v. interviews gehouden door schrijver Sander Grotenhorst, muziek van viooldocente Cornelie Wannee (muziekschool De Garage/De Hoven), een optreden van een pianotalent van het Muzecollectief, een vader en zoon die vertelden over insecten en een rondleiding door de Uiterwaarden. Kortom; volop verbinding tussen de school, de gemeente Zutphen en de omgeving van de school.
Als klap op de vuurpijl werd de opening verricht door burgemeester Annemieke Vermeulen samen met loco-dijkgraaf en heemraad Frans ter Maat van Waterschap Vallei en Veluwe!