Onze organisatie

Missie en visie

Missie en visie

Mensen zijn gelukkiger als ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving en zich onderdeel voelen van een groter geheel. Leerlingen die weten voor welk doel ze leren, zijn vaak meer gemotiveerd. Als volwassenen met leerlingen samenwerken aan projecten, samen oplossingen bedenken en uitvoeren, leren ze elkaar beter kennen en waarderen.

In het onderwijs komen alle aspecten van onze samenleving samen. Naast het leren op school is leren in de praktijk vaak heel uitdagend voor leerlingen. De nieuwsgierigheid en frisse kijk van kinderen en jongeren op vraagstukken zijn van waarde voor bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Voor gezamenlijke onderwijsprojecten is een goede afstemming tussen het onderwijs en de partners van belang. De samenwerking gaat vanwege verschillen in culturen, werkwijzen en mensbeelden niet altijd vanzelf. Het vormgeven van die samenwerking is wat het Educatiepunt met veel plezier doet!

It takes a whole village to raise a child.

Dit mooie, Afrikaanse gezegde is voor ons de kern. We werken graag samen met iedereen die hart heeft voor onderwijs en een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het onderwijs verrijken met leerzame initiatieven uit de omgeving, daar maken we ons sterk voor.

Over de waarde van onderzoekend en ontwerpend leren vanuit opdrachten en bedrijven schreven wij dit stuk . We hopen hiermee het gesprek over dit onderwerp op gang te brengen.