Onze organisatie

Introductie

Introductie

Het Educatiepunt is een regionaal platform voor onderwijs en samenleving in Zutphen en Apeldoorn e.o. Het onderwijs verrijken met leerzame initiatieven uit de omgeving, daar maken we ons sterk voor. We werken voor zowel basis- als middelbare scholen.

We zien kansen, brengen partners met elkaar in verbinding, ontwikkelen creatieve onderwijsprojecten en zorgen voor uitvoeringskracht bij de realisatie. We hebben expertise in huis op het terrein van projectontwikkeling en –leiding, ontwikkelingen in onderwijs en samenleving, sociale cohesie, onderwijskundig ontwerpen, inbedding van creativiteit en kunst in het onderwijs en ondernemerschap.

Het Educatiepunt is een Stichting. We werken met een klein kernteam en een groot netwerk vanuit de kracht van ondernemerschap. 

Het Educatiepunt zorgt voor de juiste verbinding tussen de samenleving, onderwijs en de gemeente en brengt expertise in die niet op ambtelijk niveau aanwezig is. De projectleider maakt een overzichtelijk uitvoeringsplan waarin de rollen en taken duidelijk verdeeld zijn tussen de samenleving, onderwijs en gemeente. Coördineert en legt de praktijkopdrachten goed vast. (…) Het Educatiepunt heeft een prettig team om mee samen te werken.

Kristiaan Tent

Projectmanager Wijk van de Toekomst, Gemeente Zutphen