Onze organisatie

Ontstaan

Ontstaan

Het Educatiepunt is in Zutphen begonnen vanuit het gesprek met schooldirecteuren over de behoefte aan samenhang tussen verschillende werkvelden rondom het onderwijs. Vanuit specifieke velden zoals cultuur-, techniek- en natuureducatie zijn er specialisten die aanbod hebben. Doordat er op steeds meer scholen vanuit overkoepelende thema’s gewerkt ging worden, bleek er ook meer behoefte te ontstaan aan integratie van die velden rondom het onderwijs.

Wendy Dienske en John Verheijden vonden elkaar in de wens om op deze behoefte in te spelen, en dat heeft in 2016 geleid tot het oprichten van Stichting Educatiepunt Zutphen. Wendy werkte vanuit haar jarenlange ervaring in verschillende samenwerkingsvormen met en rond het onderwijs. John heeft een rijk verleden in de natuur- en milieueducatie en was één van de mensen achter de Zutphense Coöperatie Atelier3D. John werkte vanuit zijn ervaringen op het gebied van informatieontsluiting aan het bouwen van het databestand Michal. Zonder zijn enorme inzet was het Educatiepunt nooit tot stand gekomen!

De afgelopen jaren heeft het Educatiepunt zich stap voor stap doorontwikkeld en uitgebreid. Sinds 2019 is het Educatiepunt actief in zowel Zutphen als Apeldoorn.