Flexibiliteit en creativiteit gevraagd!

B & O, Blog, Home, scholen

14-05-2020

De huidige situatie, die de wereld op z’n kop zet, lijkt zichtbaar te maken wat werkelijk van belang is: elkaar ontmoeten. Het is zo belangrijk om met elkaar in verbinding te blijven, voor elkaar te kunnen zorgen en je samen te kunnen ontwikkelen. Ook binnen onze projecten is ontmoeting steeds de kern.

Het inspireren van leerlingen door hen in contact te brengen met professionals in het werkveld is op het moment niet live te organiseren. Het gemis van dit soort contact is overal in de maatschappij voelbaar. Videobellen, door een raam spelletjes doen met opa en oma, muziek onder het balkon; er zijn legio prachtige creatieve oplossingen, maar een volwaardige vervanging voor écht contact is het niet.

Met onze Blikopener-partners zijn we in overleg over hoe we projecten toch zo goed mogelijk een vervolg kunnen geven. Verschillende leerkrachten gaven aan dat hun leerlingen, toen de school weer startte, vroegen of ze weer verder mochten met hun Blikopener-project. Fijn om te horen dat het enthousiasme er is!

Op maat werken zit in ons DNA en dat komt goed uit, want elke project vraagt nu om een andere oplossing. We kijken naar de mogelijkheden en wensen van alle partners en stellen bij, maken nieuwe plannen, stellen uit of ontwikkelen juist een extra project om leerlingen die al gestart waren niet teleur te stellen.

De gesprekken lopen nog volop, maar hieronder toch even een kijkje in de keuken.

Bij één van de projecten in het middelbaar onderwijs hebben we afgesproken dat de opdrachtgever een webinar verzorgt, waarin hij leerlingen van Mavo 2 een ontwerp-opdracht geeft voor een installatie die luchtkwaliteit in de klas kan meten. Het is een werkvorm die goed en veilig uit te voeren is in de nu nog beschikbare kortere periode. Komend jaar wordt het project in de oorspronkelijke opzet uitgevoerd en gaat de nieuwe eerste klas de meetinstallatie gebruiken voor experimenten.

Bij een andere middelbare school is afgesproken dat de leerlingen (VMBO 1) die in het project tot nu toe het meest enthousiast waren, de kans krijgen het project volgend jaar in de oorspronkelijke opzet uit te voeren. De kern van het project bestond uit ontmoetingen van groepen leerlingen van twee scholen, wat op het moment niet mogelijk is. Volgend jaar komt het project toch nog tot z’n recht. We zijn blij dat we de leerlingen die nu enthousiast waren alsnog kunnen laten deelnemen.

Bij één van de basisscholen wordt het oorspronkelijke project (groep 6) begin juni weer opgepakt. Een inspirerend locatiebezoek was net voor corona gelukkig al afgerond. Voor de bijdrage van twee gastdocenten zoeken we alternatieve vormen. Het zal een mix worden van kennismaking op een buitenterrein, zodat er wel persoonlijk contact is, en online samenwerking. Ook het eindproduct van de leerlingen zal buiten gepresenteerd worden. De opdrachtgever kan daar live, op afstand van de kinderen, bij aanwezig zijn.

Bij een andere basisschool kan het project helaas dit jaar niet meer in de oorspronkelijke opzet afgerond worden. Ook de leerlingen van deze school (groep 7) hebben net voor corona een heel inspirerend locatiebezoek afgelegd. De komende weken ontwikkelen we een korte maar toch uitdagende afronding van het project voor de leerlingen, zodat de leerlingen een podium krijgen voor het delen van de ideeën die ze al ontwikkeld hadden. Ook de opdrachtgever kunnen we zo toch nog blij maken met een advies. Komend jaar wordt het project alsnog in de oorspronkelijke opzet uitgevoerd.

Kortom, er wordt flexibiliteit en creativiteit gevraagd van alle partijen, maar dan komen er gelukkig ook weer nieuwe perspectieven in beeld!