Mooie samenwerking Kompaan College en Educatiepunt, praktijkrealistisch leren in de onderbouw

B & O, Blog, Home, scholen

13-03-2020

Liesbeth Laman Trip, onderwijsmakelaar bij Kompaan College, schrijft in onze Blikopeners-blog over onze samenwerking bij de ontwikkeling van projecten:

Het Kompaan College heeft als een van haar pijlers van het onderwijs dat leerlingen  zoveel mogelijk leren door te werken aan “echte “ opdrachten en in de “echte” wereld. Voor de bovenbouw, waar leerlingen hebben gekozen voor een specifiek profiel hebben we al best in beeld hoe we invulling willen geven aan dit praktijkrealistisch leren. Maar voor de onderbouw en voor de avo vakken is dit nog een zoektocht voor ons.

We willen deze leerlingen, door te werken aan opdrachten buiten de school, laten kennismaken met de verschillende branches en beroepen. Voor wat betreft de samenwerking met het Blikopener project kozen we ervoor voor zowel op een zorg- als een techniekproject in te schrijven.

Mijn rol was om binnen onze school te kijken welke docenten hiermee aan de slag willen gaan. Al snel bleek dat in Vorden er enthousiasme is bij de docent techniek van de onderbouw mavo. Vervolgens zijn we samen met Wendy gaan sparren. En al snel kwamen er geweldige ideeën op tafel. Samen met Wendy ben ik deze ideeën nader gaan onderzoeken en uiteindelijk is hieruit de samenwerking met NL Greenlabel ontstaan.

In Zutphen is er meteen door het team Mens en Maatschappij enthousiast gereageerd. We hebben gekeken welke onderwerpen er op dit moment worden behandeld in de 1e klas . Dit was Middeleeuwen. En al snel ontstond toen het idee om een wandelroute langs gebouwen uit de middeleeuwen in Zutphen door onze leerlingen te laten maken voor jongeren met een beperking.  Wederom zijn Wendy en ik gaan sparren en heeft Wendy de contacten gelegd met de Anne Flokstraschool, een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan jongeren met een specifieke begeleidingsbehoefte en/of zorgvraag in de leeftijd van 12-20 jaar. Het grote voordeel van de samenwerking met het Blikopenerproject is dat er vanaf het begin wordt gewerkt aan een samenwerkingsopzet die duurzaam kan worden.

We leren denken buiten onze gangbare paden. Spannend wat de opbrengst gaat worden. Maar sowieso hebben we nu al een zinvolle ervaring opgedaan.