Onze organisatie

Onze organisatie

“Leren en werken gaat makkelijker als je weet waarvoor je het doet!”

Als zelfstandige organisatie dragen wij daaraan bij, door het organiseren van de samenwerking tussen de samenleving en het onderwijs. Middels projecten en creatieve initiatieven wordt wat er lokaal al is bij bedrijven, organisaties en overheden, inzetbaar gemaakt voor het onderwijs.
Wij zetten daarvoor onze ervaring en expertise als projectleider op het gebied van onderwijs, sociale cohesie en kunsteducatie in.  Wij werken in opdracht van scholen, overheden of bedrijven.

De projecten die we ontwikkelen zijn voor leerlingen uitdagend, prikkelen hun nieuwsgierigheid, passen bij hun belevingswereld, helpen hen om nieuwe talenten te ontdekken én inspireren met nieuwe perspectieven op de toekomst.

Via de projecten leren ze nieuwe mensen kennen in hun omgeving.