Spel voor projectontwerp Kansen in Kaart

Home, Project, scholen

“Kansen in Kaart”- spel voor projectontwerp

Uitdagend leren
Heeft u als school de wens om projecten te ontwikkelen die leerlingen uitdagen en uitnodigen tot onderzoek en experiment? En wilt u dat de projecten uitgevoerd worden in samenwerking met lokale partners? Met het spel ‘Kansen in kaart’ helpen we u graag op weg bij de ontwikkeling en, als u wilt, ook bij de uitvoering.

Rijkdom van de samenleving
We zetten bij het ontwerp de rijkdom van de samenleving in én helpen het project zo in te richten dat het kansen biedt om verschillende vakken aan het project te verbinden. Zo zorgen we er samen met u voor dat leerlingen op een uitdagende manier kunnen leren in een realistische setting.

Efficiënte aanpak
Wij helpen om het project zo goed mogelijk te maken én zorgen ervoor dat het niet meer tijd van de leerkracht kost dan noodzakelijk. Kortom: met zo min mogelijk extra inspanning van de leerkrachten zorgen wij voor een zo groot mogelijke opbrengst voor de leerlingen!

Hoe werken we samen
We komen bij u langs voor een zorgvuldige intake, zodat we goed kunnen aansluiten bij de wensen van de school. In de volgende stap spelen we het spel met het team of met een deel van het team, met een globaal projectontwerp als resultaat. Desgewenst volgt er later nog een bijeenkomst met het Educatiepunt, waarin het projectontwerp meer in detail uitgewerkt wordt (na voorwerk van het team).

Steun bij ontwerp en uitvoerig
Het spel en de begeleiding van het Educatiepunt geven structuur, denk- en uitvoeringskracht bij het komen tot een projectontwerp.

Projecten die we met u ontwerpen:

  • verdiepen het leren door te werken met heldere leerdoelen en bijpassende werkvormen te kiezen,
  • bieden een uitdagende leeromgeving voor de leerlingen door gebruik te maken van de rijkdom van de stad.

Het resultaat is dat:

  • leerlingen nieuwe vaardigheden en nieuwe perspectieven voor hun toekomst ontwikkelen,
  • leerlingen de relevantie ervaren van de vakken op school en betrokken zijn bij hun eigen lokale omgeving,
  • leerkrachten kunnen doen waar zij goed in zijn: betekenisvol onderwijs ontwerpen en geven,
  • de stad bijdraagt aan de opvoeding en opleiding van haar kinderen!

Heeft u interesse?
Telefonisch geven we u graag meer informatie over de werkwijze, de spelonderdelen en de precieze aanpak. Of we komen even bij u op school langs om persoonlijk kennis te maken!

Credits
Illustraties: Karolien Blankers
Grafisch ontwerp: Marloes Weijl (Studio Macloes)