Wij presenteren: de Blikopener Jonge vrijwilligers in de zorg, door het Stedelijk Lyceum en woonzorgcentrum de Polbeek

B & O, Blog, Home, scholen

20-04-2021 Na de meivakantie start een ambitieus project dat een mooie opstap is voor langdurige samenwerking met veel potentie. De samenwerking is helemaal tot stand gekomen via Teams. De aanjagers bij beide organisaties zijn Irma Mulder, coördinator vrijwilligers bij de Polbeek, en Sandra Mors, decaan bij het stedelijk Lyceum. Hun enthousiasme en inzet overbrugt alle afstand die het digitaal werken met zich meebrengt!

Het project start vanuit een vraag van de Polbeek:
”Wij zouden graag meer vrijwilligers bereiken in de leeftijd van 12 – 21 jaar. Kunnen jullie adviezen en tips geven hoe we dat kunnen aanpakken?”
Aan de hand van deze vraag gaan alle leerlingen 3 HAVO en VWO van het Stedelijk Lyceum aan de slag om de Polbeek te inspireren met hun ideeën, tips en inzichten. De jongeren hebben recent gekozen voor een profiel en ontdekken tijdens het project hoe hun profiel terugkomt in de zorgpraktijk. Ze doen dat via contacten met beroepskrachten, met vrijwilligers en met cliënten. Voor de Polbeek zal dit resulteren in een antwoord op hun vraag bezien vanuit een breed perspectief!

De leerlingen kunnen kiezen uit de volgende deelvragen, en gaan daar 3 weken mee aan de slag:

  • Hoe kan technologie de eenzaamheid bij ouderen verminderen en welke rol kunnen jongeren (12-21 jaar) daarin spelen als vrijwilliger?
  • Bedenk een bewegingsactiviteit waar zowel de ouderen als jeugdige vrijwilligers (12 – 21 jaar) graag aan mee zouden willen doen en waarmee ze aan hun gezondheid /vitaliteit werken.
  • De teamleider van de Polbeek wil nieuwe, jeugdige vrijwilligers. Dat brengt kosten met zich mee en het levert iets op voor de bewoners en vrijwilligers. Dat wil ze laten zien aan haar leidinggevende op zo’n manier dat het in één blik duidelijk is. Kunnen de leerlingen een visual maken waarin de kosten en opbrengsten van een vrijwilliger zichtbaar zijn?
  • Wij zouden graag meer vrijwilligers bereiken in de leeftijd van 12 – 21 jaar. Kunnen jullie een advies of een tip geven voor een campagne waarmee we hen aanspreken? Wat zijn de afknappers (fricties) en wat zijn pluspunten (triggers)? Waarop willen jongeren aangesproken worden?

Het onderzoeksproces van de leerlingen is meteen een eerste kennismaking met wat er van hen verwacht wordt als zij aan hun profielwerkstuk gaan werken. Ze leren over SMART doelen en het opzetten en uitvoeren van een eigen onderzoek.
Tijdens hun onderzoek worden ze geïnspireerd door diverse specialisten uit de praktijk. Ook de ouders van de leerlingen worden gevraagd met hun expertise bij te dragen! Voor inhoudelijke vragen kunnen zij ook terecht bij hun vakdocenten. Zo is er een mooie rijke leeromgeving gecreëerd waarin de leerlingen vrij kunnen  bewegen om hun eigen invulling te geven aan hun onderzoek!

De resultaten worden besproken in het driehoeksgesprek tussen leerling, ouder(s) en coach (docent) en gepresenteerd aan de medewerkers en betrokken vrijwilligers en bewoners van de Polbeek.