Wat we doen

Blog Blikopeners

Blikopeners – Kinderen en jongeren maken kennis met techniek en zorg

Provincie Gelderland maakt Blikopenerprojecten van Educatiepunt mogelijk  

Zowel technische bedrijven als zorginstellingen werken hard aan het opleiden en werven van nieuw personeel. Om kinderen en jongeren al in een vroeg stadium kennis te laten maken met brede mogelijkheden in hun sector, werken ze graag mee aan de ontwikkeling van projecten met scholen. Het Educatiepunt ontvangt, als projectbureau en verbindende schakel, voor drie jaar subsidie van de Provincie Gelderland om met basisscholen, middelbare scholen en bedrijven in Zutphen en Apeldoorn projecten te ontwikkelen.

Het toegekende budget is beschikbaar gesteld vanuit de regeling Onderwijs Arbeidsmarkt. Deze regeling is erop gericht om het verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verkleinen. Met het budget kunnen projecten ontwikkeld en uitgevoerd worden, betrokkenen geschoold worden én alle ervaringen worden vertaald naar een concrete toolbox met ondersteunende instrumenten. Deze toolbox wordt gratis openbaar beschikbaar gesteld.

Voor scholen is dit een uitgesproken kans om vorm te geven aan hun techniekonderwijs en hun wens om het leren ook buiten de schoolgebouwen plaats te laten vinden. Liesbeth Laman Trip van het Kompaan College: “Wij nemen deel aan het project omdat het bijdraagt aan onze wens om leerlingen veel eerder en vaker in contact te brengen met werkgevers. Wij geloven in praktijkrealistisch onderwijs en dit project biedt voor ons een mooie ondersteuning hierbij. Door ook het basisonderwijs erbij te betrekken kunnen we ook nog ervaring opdoen in het realiseren van een doorlopende leerlijn.”

Projectleider Wendy Dienske: “We zijn heel blij met de waardering van de Provincie voor onze aanpak, maar ook de steun die we gekregen hebben van partners is geweldig. Zo hebben Kompaan College, Kappert Bouw B.V. en de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn de aanvraag mee ondertekend.” Projectleider voor de Apeldoornse projecten Iris van de Kamp: “In Apeldoorn is vanuit de Veluwse Onderwijsgroep steun betuigd en heeft Zorggroep Apeldoorn getekend. We kijken er ontzettend naar uit om met deze partijen aan de slag te gaan. Maar er is zeker ook nog ruimte voor nieuwe deelnemers! Na de zomer gaan we aan de slag met de ontwikkeling van de projecten.”

Scholen (PO en VO), bedrijven en zorginstellingen die belangstelling hebben kunnen zich melden via info@educatiepuntzutphen.nl.

Persbericht Educatiepunt, 29 mei 2019

Via onze Blog houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom onze Blikopeners.