Erfgoededucatie in ontwikkeling…!

In opdracht van Muzehof Centrum voor de Kunsten ontwikkelt het Educatiepunt, samen met diverse aanbieders van rondwandelingen in Zutphen, materiaal voor het basisonderwijs.
Zo zorgen we ervoor dat er geschikt lokaal aanbod komt dat past binnen de inhoudelijke kaders van het digitaal platform ‘Reizen in de Tijd’ van Erfgoed Gelderland.

Met een hele groep gidsen en educatief medewerkers van diverse organisaties in Zutphen wordt volop samengewerkt.
Wat een kennis is er over onze prachtige stad!
Een mooi voorbeeld van hoe expertise en enthousiasme bundelen prachtige dingen kan opleveren.